Bij Prénatal hechten wij veel waarde aan duurzaamheid en dragen zorg voor mens en milieu. Om die reden is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verankerd in onze bedrijfsvoering.

We zoeken continu naar haalbare stappen om maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. Wij geloven dat onze initiatieven een verschil kunnen maken in een wereld waarop de allerkleinsten nog lang en gezond moeten leven.

MVO Missie: ‘Prénatal draagt bij aan een duurzame wereld voor huidige en toekomstige generaties’

MVO Visie: ‘Prénatal is in 2025 gegroeid tot een maatschappelijk betrokken organisatie die zich onderscheidt op het gebied van sociaal verantwoord en milieuvriendelijk ondernemen.’


Duurzaamheid

binnen Prénatal

PRÉNATAL BELEID

In het inkoopbeleid dat wij als Prénatal hanteren zijn verantwoord
inkopen en produceren een integraal onderdeel. In 2022 herzien we
onze algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden waarin we wederom
het MVO-perspectief meenemen.

In 2020 hebben wij onze Prénatal Code of Conduct herzien en aangepast naar de huidige tijdgeest. Deze gedragscode specificeert onze
uitgangspunten op verantwoord ondernemen en is gebaseerd op
meerdere internationale verdragen. Inmiddels heeft 90% van onze leveranciers de nieuwe Code ondertekend, waaronder alle leveranciers
die ons eigen Prénatal merk produceren.

De Code bevat onze principes op:

• Vrijheid van vakvereniging en collectief onderhandelen
• Geen discriminatie
• Eerlijk loon
• Geen buitensporig overwerk
• Veilige en gezonde werkomgeving
• Geen kinderarbeid en speciale bescherming voor jonge werknemers
(15-18 jaar)
• Geen onzeker dienstverband
• Geen gedwongen arbeid
• Bescherming van het milieu 
• Dierenwelzijn 
• Ethische bedrijfsvoering


Ambitie en 
realisering


Betrokkenen 

aan het woord


Sociaal verantwoorde
productie


De eerste pilaar van onze MVO strategie is Sociaal verantwoorde productie. Hieronder vallen onze ambities op verantwoorde inkooppraktijken, gelijke kansen, eerlijke arbeidsvoorwaarden en veilige werkomgeving. Door op deze thema’s stappen te nemen verkleinen we het risico op sociale misstanden in onze productieketen.

 


 


Milieuvriendelijke
productie


De tweede pilaar in onze MVO strategie is Milieuvriendelijke productie. Hieronder valt ons assortiment, benodigde productieprocessen en interne bedrijfsvoering. In 2020 hebben we hierin mooie verduurzamingsstappen gezet. Door samen te werken met onze leveranciers en door bewuste keuzes te maken verbeteren we de milieu impact van onze organisatie.

 


 


Betrokken
organisatie


Prénatal is betrokken met haar werknemers en de maatschappij waar wij deel vanuit maken. In deze derde pilaar van onze MVO strategie is het voor ons belangrijk om transparant te zijn, goed werkgeverschap te bieden en goede doelen te steunen.

  


Goed
werkgeverschap


Vanuit onze HR-visie Feeling Good & Engaged geloven we erin dat we maximaal moeten bijdragen aan een hoge betrokkenheid van onze collega’s. En een hoge betrokkenheid draagt op allerlei vlakken bij aan onze organisatiedoelen. Denk aan: hoge creativiteit, dat stapje ‘extra’ willen zetten, verantwoordelijkheid voelen voor je werk en de mensen om je heen, laag verzuim, laag verloop, grotere focus (en hierdoor minder ongelukken op het werk) en meer plezier in het werk! 


 


Grow
with us

Op 9 oktober 2017 verkreeg Artsana S.p.A. de volledige controle over Prénatal Retail Group, dat de merken Prénatal, Toys Center, Bimbostore in Italië en Europa en King Jouet in Frankrijk, België en Zwitserland beheert.

Prénatal werd gelanceerd in Frankrijk in 1947 en opende zijn eerste Italiaanse winkel in Milaan in 1963. Prénatal biedt al meer dan zeventig jaar een vertrouwde service en is nu het referentiepunt voor alle moeders.

Prénatal heeft een retailnetwerk van 298 winkels, waaronder 198 rechtstreeks geëxploiteerde winkels, in Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Frankrijk en 44 in Nederland.


 

 

vragen? e-mail of bel!mis geen vacature!           volg ons op

solliciteren@prenatal.nl

088 3320000
ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur

www.prenatal.nl