Bij Prénatal hechten wij veel waarde aan duurzaamheid en dragen zorg voor mens en milieu. Om die reden is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verankerd in onze bedrijfsvoering.

We zoeken continu naar haalbare stappen om maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. Wij geloven dat onze initiatieven een verschil kunnen maken in een wereld waarop de allerkleinsten nog lang en gezond moeten leven.

MVO Missie: ‘Prénatal draagt bij aan een duurzame wereld voor huidige en toekomstige generaties’

MVO Visie: ‘Prénatal is in 2025 gegroeid tot een maatschappelijk betrokken organisatie die zich onderscheidt op het gebied van sociaal verantwoord en milieuvriendelijk ondernemen.’

 

 

 

Sociaal verantwoorde productie

De eerste pilaar van onze MVO strategie is Sociaal verantwoorde productie. Hieronder vallen onze ambities op verantwoorde inkooppraktijken, gelijke kansen, eerlijke arbeidsvoorwaarden en veilige werkomgeving. Door op deze thema’s stappen te nemen verkleinen we het risico op sociale misstanden in onze productieketen.

 


 

 

 

 

Milieuvriendelijke productie

De tweede pilaar in onze MVO strategie is Milieuvriendelijke productie. Hieronder valt ons assortiment, benodigde productieprocessen en interne bedrijfsvoering. In 2020 hebben we hierin mooie verduurzamingsstappen gezet. Door samen te werken met onze leveranciers en door bewuste keuzes te maken verbeteren we de milieu impact van onze organisatie.

 


 

 

 


Betrokken organisatie

Prénatal is betrokken met haar werknemers en de maatschappij waar wij deel vanuit maken. In deze derde pilaar van onze MVO strategie is het voor ons belangrijk om transparant te zijn, goed werkgeverschap te bieden en goede doelen te steunen.

  

 

Goed werkgeverschap

Vanuit onze HR-visie Feeling Good & Engaged geloven we erin dat we maximaal moeten bijdragen aan een hoge betrokkenheid van onze collega’s. En een hoge betrokkenheid draagt op allerlei vlakken bij aan onze organisatiedoelen. Denk aan: hoge creativiteit, dat stapje ‘extra’ willen zetten, verantwoordelijkheid voelen voor je werk en de mensen om je heen, laag verzuim, laag verloop, grotere focus (en hierdoor minder ongelukken op het werk) en meer plezier in het werk! Uit diverse onderzoeken blijkt ook dat met name de jongere generaties graag voor een organisatie werken die maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt.


 

 

vragen? e-mail of bel!mis geen vacature!             volg ons op

solliciteren@prenatal.nl

088 3320000 of 06 31101064
ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur

www.prenatal.nl